ستیغ بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
شاخک میانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰

ستیغ ثنایایی


Incisor crest :
The front part of the nasal crest of the palatine process of the maxilla bone

:ستیغ ثنایایی
 بخش جلویی ستیغ بینی زائده کامی استخوان ماگزیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *