ناودان شریان ساب کلاوین
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
آئورت شکمی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ناودان ورید ساب کلاوین


Groove for subclavian vein :
A groove immediately anterior to the scalene tubercle on the upper surface of the first rib across which the subclavian vein passes

:ناودان ورید ساب کلاوین
ناودانی روی سطح فوقانی اولین دنده، در قدام تکمه اسکالن است که ورید ساب کلاوین از آن عبور می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *