صفحه خارجی پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
حفره ی اسکافوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

زائده ی هومولوس پتریگوئید

زائده ی هومولوس


Hamulus process of pterygoid:
A hook-like process at the lower extremity of the medial pterygoid plate of the sphenoid bone

زائده ی هومولوس پتریگوئید:

زائده ای شبیه قلاب در بخش پایینی صفحه داخلی پتریگوئید استخوان اسفنوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *