زاویه دنده
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تکمه اسکالن
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سر دنده اول


Head of first rib :
The first rib has a rounded head, with a single facet for the body of the first thoracic vertebra

:سر دنده اول
سر دنده اول گرد بوده و تنها یک رویه مفصلی برای اتصال با تنه اولین مهره سینه ای دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *