سر دنده اول
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
ناودان شریان ساب کلاوین
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تکمه اسکالن


Scalene tubercle :
Is a small projection that runs along the medial border of the first rib giving attachments for anterior scalene muscle

:تکمه اسکالن
بیرون زدگی کوچکی درطول کناره داخلی دنده اول است و محل اتصال عضله اسکالن قدامی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *