سطح مدیاستینال (داخلی) ریه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
لوب های ریه ی راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

ناف ریه


Hilum of the lung:
Is the wedge-shaped area on the central portion of each lung, located on the medial aspect of each lung. The hilar region is where the bronchi, arteries, veins, and nerves enter and exit the lungs

:ناف ریه
ناحیه ای گوه ای شکل در قسمت مرکزی هر ریه است که در سطح داخلی آن قرار دارد. ناف محلی است که نایژه ها، شریانها، وریدها و اعصاب به ریه ها وارد شده و از آن خارج می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *