قاعده ی (سطح دیافراگماتیک) ریه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
ناف ریه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سطح مدیاستینال (داخلی) ریه


Mediastinal (medial) surface of the lung:
Is in contact with the mediastinum. The lung hilum is located on this surface

:سطح مدیاستینال (داخلی) ریه
در تماس با مدیاستینوم قرار دارد. ناف ریه در این سطح قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *