اپیکوندیل خارجی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
بریدگی اسپاینوگلنوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

استخوان بازو


Humerus bone :Is a long bone in the arm that runs from the shoulder to the elbow

استخوان بازو: یک استخوان بلند در بازو است که از شانه تا آرنج ادامه پیدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *