استخوان بازو
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تکمه اینفرا گلنوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

بریدگی اسپاینوگلنوئید


spinoglenoid notch:Is a notch which serves to connect the supraspinous fossa and infraspinous fossa

بریدگی اسپاینوگلنوئید: بریدگی که حفرات فوق خاری و تحت خاری را به هم وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *