بریدگی اسپاینوگلنوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تکمه سوپرا گلنوئید
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

تکمه اینفرا گلنوئید


Infraglenoid tubercle : Is a tubercle located on the lateral part of the scapula, inferior to the glenoid cavity

تکمه اینفرا گلنوئید: یک تکمه گرد که در قسمت خارجی کتف، که پایین حفره گلنوئید قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *