ناودان برای سینوس سیگموئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
مجرای گوشی داخلی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ هیپوگلوسال

سوراخ هیپوگلوسال


Hypoglossal foramen:
A foramen in the occipital bone of the skull that transmits the hypoglossal nerve

سوراخ هیپوگلوسال:

سوراخی در استخون پس سری جمجمه که عصب هیپوگوسال را منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *