سوراخ هیپوگلوسال
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ستیغ فرونتال
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

مجرای گوشی داخلی

مجرای گوشی داخلی

مجرای گوشی داخلی


Internal acoustic meatus:
An opening in the petrous portion of the temporal bone through which the facial, intermediate, and vestibulocochlear nerves and the labyrinthine artery passes

مجرای گوشی داخلی:

منفذی در بخش پتروس استخوان گیجگاهی که اعصاب صورتی، حدواسط، شنوایی تعادلی و شریان لابیرنتی از آن عبور می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *