الیاف قوسی میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
مثلث واگ
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

مثلث هایپوگلوسال


Hypoglossal trigone:

A slight elevation in the floor of the inferior recess of the fourth ventricle which is the nucleus of origin of the twelfth cranial nerve

:مثلث هایپوگلوسال

یک برآمدگی کوچک در بن بست تحتانی کف بطن چهارم است که هسته منشا عصب دوازدهم مغزی در آن قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *