مثلث هایپوگلوسال
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
غشای مدولاری فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

مثلث واگ


Vagal trigon:

A prominence in the floor of the inferior fovea of the fourth ventricle that overlies the dorsal motor nucleus of the vagus

:مثلث واگ

برجستگی در کف بطن چهارم در حفره تحتانی که روی هسته دورسال حرکتی واگ را پوشانده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *