سوراخ ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خارایلیاک قدامی تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تکمه ایلیاک


Iliac tubercle :
Is located approximately 5 cm (2 in) posterior to the anterior superior iliac spine on the iliac crest

:تکمه ایلیاک
روی ستیغ ایلیاک در حدود ۵ سانتی متر (۲ اینچ) عقب تر از خار ایلیاک قدامی فوقانی واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *