سطح مفصلی استابولوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
تکمه ایلیاک
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

سوراخ ابتوراتورObturator foramen:
Is the large opening created by the ischium and pubis bones of the pelvis through which nerves and blood vessels pass

:سوراخ ابتوراتور
سوراخ بزرگی است که توسط استخوانهای ایسکیوم و پوبیس لگن تشکیل می شود و از آن اعصاب و رگ های خونی عبور می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *