زائده ی کامی فک فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
توبروزیته ی فک بالا
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

حفره و کانال ثنایایی

حفره و کانال ثنایایی


Incisive fossa and canal:
A depression on the front of the maxillary bone above the incisor teeth

حفره و کانال ثنایایی:

یک فرورفتگی بر قدام استخوان فک بالا بالای دندان های پیشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *