حفره و کانال ثنایایی
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
صفحه داخلی پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

توبروزیته ی فک بالا

توبروزیته ی فک بالا


Maxillary tuberosity:
The bulging lower extremity of the posterior surface of the body of the maxilla, behind the root of the last molar tooth

توبروزیته ی فک بالا:

برآمدگی انتهای تحتانی سطح خلفی بدنه ی فک بالا، پشت ریشه ی اخرین دندان آسیای بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *