شاخ خلفی بطن طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سینوس مستقیم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شاخ تحتانی بطن طرفیInferior horn of lateral ventricle :

Is the largest component of the lateral ventricle. It begins at the posterior end of the central region, and runs anteroinferiorly into the temporal lobe

: شاخ تحتانی بطن طرفی

بزرگترین بخش بطن طرفی است. این بخش از انتهای خلفی مغز شروع شده و با کشیده شدن به قدام و پایین به داخل لوب تمپورال وارد می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *