شاخک فوقانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
مئاتوس فوقانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰

شاخک تحتانی بینی
Inferior nasal concha :
One of the conchae in the nose extends horizontally along the lateral wall of the nasal cavity and consists of a lamina of spongy bone, curled upon itself like a scroll

:شاخک تحتانی بینی
 یکی از شاخکهای بینی است که به صورت افقی در امتداد دیواره طرفی حفره بینی کشیده شده است وتیغه ای از استخوان اسفنجی است که مانند یک طومار به دور خود می پیچد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *