شاخک میانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
شاخک تحتانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰

شاخک فوقانی بینی
Superior nasal concha :
A bony projection on the posterior surface of the labyrinth of ethmoid bone

:شاخک فوقانی بینی
 یک برآمدگی استخوانی بر سطح خلفی لابیرنت استخوان اتموئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *