شریان های فوق کلیوی فوقانی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
وریدهای فوق کلیوی چپ و راست
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شریان های فوق کلیوی تحتانی


Inferior suprarenal arteries:
Originate at the trunk of the renal artery before its terminal division. These arteries supply the adrenal glands

:شریان های فوق کلیوی تحتانی
از تنه شریان کلیوی درست قبل از منشعب شدن آن منشأ میگیرند. این شریان ها خونرسانی غدد فوق کلیوی را بر عهده دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *