سوراخ ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
شکاف پتریگوماگزیلاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

شکاف تحت کاسه چشمی

شکاف تحت کاسه چشمی


شکاف تحت کاسه چشمی


Infraorbital fissure:
One situated inferiorly between the greater wing of the sphenoid bone and the maxilla

شکاف تحت کاسه چشمی:

شکافی قرار گرفته بین بال بزرگ استخوان اسفنوئید و ماگزیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *