عصب ابدوسنس
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عصب گوشی بزرگ
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عصب اینفرااوربیتال


Infraorbital nerve :
Innervates (sensory) the lower eyelid, upper lip, and part of the nasal vestibule and exits the infraorbital foramen of the maxilla

:عصب اینفرااوربیتال
حس پلک پایین، پلک بالا و بخشی از وستیبول بینی را عصب دهی می کند و از سوراخ اینفرااوربیتال فک فوقانی خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *