عضله فوق خاری
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله گرد کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله تحت خاریInfraspinatus muscle :

:عضله تحت خاری

Origin:Infraspinous fossa of the scapula

مبداء:حفره تحت خاری کتف

Insertion:Greater tubercle of the humerus

انتها: تکمه بزرگ بازو

innervation:Suprascapular nerve

عصب دهی: عصب فوق کتفی

Function:Laterally rotates the arm

عملکرد: چرخش به خارج بازو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *