اپی کوندیل خارجی تیبیا
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
برجستگی تیبیا
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

برجستگی بین کندیلی


Intercondylar eminence:
It lies between the articular facets of the proximal tibia

:برجستگی بین کندیلی
بین رویه های مفصلی انتهای فوقانی تیبیا قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *