برجستگی بین کندیلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
سر فیبولا
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

برجستگی تیبیاTibial tuberosity:
Is a large oblong elevation on the proximal, anterior aspect of the tibia, just below where the anterior surfaces of the lateral and medial tibial condyles end

:برجستگی تیبیا
برآمدگی کشیده و بزرگ در قسمت قدامی و پروگزیمال تیبیا است ، دقیقاً در زیر جایی که سطوح قدامی کوندیل های خارجی و داخلی تیبیا خاتمه می یابند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *