شریان مغزی میانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان ارتباطی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان کاروتید داخلی


    Internal carotid artery:
    Terminal branch of the common carotid artery and arises most frequently between C3 and C5 vertebral level.

    :شریان کاروتید
    شاخه انتهایی شریان کاروتید مشترک است و در سطح مهره های سوم تا پنجم گردنی جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *