سوراخ بین مهره ای
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مننژ ها
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شبکه وریدی داخل مهره ای


Internal vertebral venous plexus:
Lie within the vertebral canal in the epidural space and receive tributaries from the bones and from the spinal cord

:شبکه وریدی داخل مهره ای
در داخل کانال مهره ای در فضای اپی دورال قرار گرفته و انشعابات وریدی از استخوان ها و از طناب نخاعی دریافت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *