گانگلیون ریشه خلفی (نخاعی)
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شبکه وریدی داخل مهره ای
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

سوراخ بین مهره ای


Intervertebral foramen:
The opening from each lateral ventricle into the third ventricle of the brain

:سوراخ بین مهره ای
دهانه ای از هر یک از بطن های طرفی به داخل بطن سوم مغز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *