شریان رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان رانی عمقی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی


Lateral circumflex femoral artery:
Arises from the side of the deep femoral artery, which supplies much of the musculature in the front and middle compartments of the thigh

:شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی
این شریان از شریان رانی عمقی جدا شده و بیشتر عضلات قسمتهای جلویی و میانی ران را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *