شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شاخه نزولی شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان رانی عمقیProfunda femoris artery:
Is a branch of the femoral artery that travels more deeply (posteriorly) than the rest of the femoral artery,to supply blood to the back of the thighProfunda femoris artery, (deep artery of the thigh or deep femoral artery)

:شریان رانی عمقی
شاخه ای از شریان رانی است که نسبت به شریان رانی، مسیرعمقی تر (خلفی تر) را طی می کند و خونرسانی پشت ران را برعهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *