تراکت بینایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پایک مغزی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

جسم زانویی خارجی


Lateral geniculate body:

Consists of an oval elevation produced by the lateral geniculate nucleus and is situated on the posterolateral surface of the thalamus and related to visual function

:جسم زانویی خارجی

یک برآمدگی بیضی شکل است که توسط هسته زانویی خارجی ایجاد شده و درسطح خلفی خارجی تالاموس قرار گرفته و به عملکرد بینایی مرتبط می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *