شریان زانویی فوقانی خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان زانویی تحتانی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان زانویی تحتانی خارجیLateral inferior genicular artery:
A branch of the popliteal artery, runs lateralward above the head of the fibula to the front of the knee-joint, passing in its course beneath the lateral head of the gastrocnemius, the fibular collateral ligament, and the tendon of the biceps femoris

:شریان زانویی تحتانی خارجی
شاخه ای از شریان پوپلیته آل است، این شریان از بالای سر فیبولا به سمت خارج حرکت کرده تا به جلوی مفصل زانو برسد در مسیر از زیر سر خارجی گاستروکنمیوس، رباط طرفی فیبولا و تاندون دو سر رانی عبور می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *