شریان زانویی فوقانی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان زانویی تحتانی خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان زانویی فوقانی خارجیLateral superior genicular artery:
A branch of the popliteal artery, passes over the top of the femur’s lateral condyle and underneath the biceps femoris’ tendon

:شریان زانویی فوقانی خارجی
شاخه ای از شریان پوپلیته آل است که از بالای کوندیل خارجی و زیر تاندون دو سر رانی عبور می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *