عضله پتریگوئید داخلی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله ی چین دهنده ی ابرو
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پتریگوئید خارجی


Lateral pterygoid muscle :

:عضله پتریگوئید خارجی

Origin:

Superior head: Greater wing of the sphenoid bone

Inferior head: Lateral pterygoid plate of the sphenoid bone

:مبدا

سر فوقانی: بال بزرگ استخوان اسفنوئید

سر تحتانی: صفحه پتریگوئید خارجی استخوان اسفنوئید

Insertion: Neck of the mandible bone

انتها: گردن استخوان فک پایین

Innervation: Mandibular nerve

عصب دهی: عصب مندیبولار

Function: Bilaterally, protract the mandible and unilateral action produces the ‘side to side’ movement of the jaw

عملکرد: انقباض دو طرفه، فک پایین را جلو می کشدوانقباض یک طرفه باعث حرکت فک به طرفین می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *