سوراخ کامی بزرگ
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
زائده هرمی پالاتین
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

سوراخ های پالاتین کوچک

سوراخ های پالاتین کوچک


Lesser palatine foramina:
Openings on the hard palate of palatine canals passing vertically through the tuberosity of the palatine bone and transmitting the smaller palatine nerves and vessels

سوراخ های پالاتین کوچک:

سوراخهای کانال های پالاتین روی کام سخت که به صورت عمودی از توبروزیته ی استخوان پالاتین عبور می کنند و محل عبورعروق و اعصاب پالاتین کوچک می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *