ستیغ پالاتین
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
سوراخ های پالاتین کوچک
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

سوراخ کامی بزرگ

سوراخ کامی بزرگ


Greater palatine foramen:
An opening in the posterolateral corner of the hard palate opposite the last molar tooth, marking the lower end of the pterygopalatine canal

سوراخ کامی بزرگ:

سوراخی در گوشه ی خلفی خارجی کام سخت در مقابل آخرین دندان آسیای بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *