خار بینی خلفی
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
سوراخ کامی بزرگ
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

ستیغ پالاتین

ستیغ پالاتین


Palatine crest :
A transverse ridge near the posterior border of the bony palate, located on the inferior surface of the horizontal plate of the palatine bone

ستیغ پالاتین:

ستیغی عرضی در نزدیکی مرز خلفی کام استخوانی که در در سطح تحتانی صفحه افقی استخوان پالاتین قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *