صفحه ی افقی استخوان کامی
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
ستیغ پالاتین
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

خار بینی خلفی

خار بینی خلفی


Posterior nasal spine:
The spine formed by medial ends of the horizontal processes of the palatine bones at the very back of the hard palate

خار بینی خلفی:

خاری که توسط انتهای های داخلی زوائد افقی استخوان های پالاتین در خلفی ترین نقطه ی کام سخت ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *