عضله ی پایین آورنده ی سپتوم بینی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله گونه ای کوچک
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان
Levator anguli oris muscle :

:عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان

Origin: Maxilla

مبدا: فک بالا

Insertion: Each angle of the mouth

انتها: گوشه دهان

Innervation: Buccal branches of the facial nerve

عصب دهی: شاخه ی بوکال عصب صورتی

Function: Smile (elevates angle of mouth)

عملکرد: لبخند زدن (گوشه ی دهان را بالا می برد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *