لیمبوس قرنیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله مستقیم فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله ی بالابرنده ی پلک فوقانی
Levator palpebral superioris muscle :

:عضله بالابرنده ی پلک فوقانی

Origin: The lesser wing of the sphenoid bone, just above the optic foramen

مبدا: بال کوچک اسفنوئید، درست در بالای سوراخ اپتیک

Insertion: The skin of the upper eyelid, as well as the superior tarsal plate

انتها: پوست پلک فوقانی و صفحه ی تارسال فوقانی

Innervation: Oculomotor nerve

عصب دهی: عصب اکولوموتور

Function: Elevates and retracts the upper eyelid

عملکرد: پلک فوقانی را بالا برده و به عقب می کشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *