عضله ی بالابرنده ی پلک فوقانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله مستقیم تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مستقیم فوقانیSuperior rectus muscle :

:عضله مستقیم فوقانی

Origin: The upper part of the common tendinous ring, above and lateral to the optic canal

مبدا: قسمت فوقانی حلقه ی تاندونی مشترک، در بالا و خارج کانال اپتیک

Insertion: The upper part of the sclera

انتها: قسمت فوقانی صلبیه

Innervation: Oculomotor nerve

عصب دهی: عصب اکولوموتور

Function: Elevation and adduction of the eyeball, and medial rotation of the eyeball

عملکرد: حرکت چشم به بالا و داخل و چرخش کره چشم به داخل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *