ستیغ بین تروکانتری
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
برجستگی گلوتئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

لینه آ آسپرا (خط زبر)Linea aspera (rough line) :
Is a prominent longitudinal ridge or crest, on the middle third of the posterior surface of the femur, presenting a medial and a lateral lip

:لینه آ آسپرا
ستیغ طولی برجسته ای در یک سوم میانی سطح خلفی استخوان فمور است و دارای لبه داخلی و خارجی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *