لینه آ آسپرا (خط زبر)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
حفره تروکانتریک
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

برجستگی گلوتئالGluteal tuberosity:
Is the lateral ridge of the linea aspera. It is very rough and runs almost vertically upward to the base of the greater trochanter

:برجستگی گلوتئال
لبه برجسته خارجی خط لینه آ آسپرا است. این ساختار خیلی زبربوده و تقریباً به صورت عمودی به سمت بالا تا قاعده تروکانتر بزرگ حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *