برجستگی گلوتئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
کوندیل داخلی استخوان ران
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

حفره تروکانتریکTrochanteric fossa:
The medial surface of the greater trochanter has at its base a deep depression, called the trochanteric fossa, bounded posteriorly by the intertrochanteric crest

:حفره تروکانتریک
سطح داخلی تروکانتر بزرگ در قاعده خود دارای فرورفتگی عمیقی به نام حفره تروکانتری است که در از خلف توسط ستیغ بین تروکانتری محدود می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *