کبد
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
رباط داسی شکل
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

لوبهای کبدLiver lobes : Anatomically, the liver is viewed as having four main lobes. There is a smaller left lobe and a larger right lobe (that are separated along the attachment of the falciform ligament), as well as a caudate and a quadrate lobe

از نظر آناتومی کبد چهار لوب اصلی دارد. یک لوب کوچک چپ و یک لوب بزرگ راست (که از هم توسط رباط داسی شکل جدا می شوند)، همچنین یک لوب دمی و یک لوب مربعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *