عصب مدین
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب عضلانی جلدی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب تحت کتفی زیرینLower subscapular nerve:
Is a nerve that supplies the lower part of the subscapularis muscle, and also supplies the teres major muscle. It consists of fibers from C5-C6 spinal nerves. It branches from the posterior cord of the brachial plexus.

:عصب تحت کتفی زیرین
عصبی است که قسمت پایینی عضله تحت کتفی و همچنین عضله گرد بزرگ را عصب دهی می کند
این عصب شامل الیاف اعصاب نخاعی پنجم و ششم گردنی می شود
این عصب شاخه ای از طناب خلفی شبکه بازویی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *