حفره ی تحت فکی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
زبانه
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سوراخ فک تحتانی

سوراخ فک تحتانی


سوراخ فک پایین


Mandibular foramen:
The opening on the medial surface of the ramus of the mandible that leads into the mandibular canal and transmits blood vessels and nerves supplying the lower teeth

سوراخ فک تحتانی:

سوراخی در سطح داخلی شاخ فک پایین که به کانال فک پایین منتهی می شود و عروق خونی و اعصاب مربوط به دندان های پایین از آن عبور می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *