سوراخ فک تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
خط مایلوهایوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زبانه

زبانه


زبانه


Lingula:
The margin of the mandibular foramen is irregular; it presents in front a prominent ridge, surrounded by a sharp spine, the lingula of the mandible which gives attachment to the sphenomandibular ligament

زبانه:

حاشیه سوراخ مندیبولار نامنظم بوده و در قدام یک تیغه برجسته، که توسط یک خار تیزاحاطه شده که لینگولا مندیبل است که محل اتصال رباط اسفنوماندیبولار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *